Nintendo Switch Joy-Con Controller Pair - Neon Blue
Nintendo Switch Joy-Con Controller Pair - Neon Blue
Nintendo Switch Joy-Con Controller Pair - Neon Blue
Nintendo Switch Joy-Con Controller Pair - Neon Blue

خرید Nintendo Switch Joy-Con Controller Pair – Neon BlueNintendo Switch Joy-Con Controller Pair - Neon Blue


خرید کنترلر نینتندو سوییچ Joy-Con Controller Pair – Neon Blue

شیوه‌های متفاوت از بازی کردن با کنسول نینتدو سوییچ را با این کنترلر میتوان تجربه کرد. نه فقط باهم استفاده میشوند، بلکه میتوان یطور جدا هم در بازی های مخصوص از آنها بهره برد.