استند چند کاره مخصوص PS4
استند چند کاره مخصوص PS4
DOBE Multifunctional Cooling Stand New Series - PS4
DOBE Multifunctional Cooling Stand New Series - PS4
DOBE Multifunctional Cooling Stand New Series - PS4
استند چند کاره مخصوص PS4
استند چند کاره مخصوص PS4
DOBE Multifunctional Cooling Stand New Series - PS4
DOBE Multifunctional Cooling Stand New Series - PS4
DOBE Multifunctional Cooling Stand New Series - PS4

خرید استند چند کاره مخصوص پلی استیشن۴ | Ps4DOBE Multifunctional Cooling Stand New Series - PS4


خرید استند چند کاره مخصوص پلی استیشن4 | Ps4

خنک کنندگی، نگه داشتن کنترلر DualShock 4 ، علاوه بر کاربرد اصلی این محصول که نگه داشتن پلی استیشن شما از هر نوعی است؛ ویژگی دیگر این محصول است.