خرید پک باتری کنترلر ایکس باکس وان
خرید پک باتری کنترلر ایکس باکس وان
خرید پک باتری کنترلر ایکس باکس وان
خرید پک باتری کنترلر ایکس باکس وان
خرید پک باتری کنترلر ایکس باکس وان
خرید پک باتری کنترلر ایکس باکس وان
خرید پک باتری کنترلر ایکس باکس وان
خرید پک باتری کنترلر ایکس باکس وان
خرید پک باتری کنترلر ایکس باکس وان
خرید پک باتری کنترلر ایکس باکس وان

خرید پک باتری کنترلر ایکس باکس وان | One SDobe Battery Pack for Xbox One S


خرید پک باتری کنترلر Xbox One S

این نوع باتری ها خیلی راحت با متصل شدن به کنسول برق شارژ می شوند و جایگزین خوبی برای باتری های قلمی هستند.